19. jan, 2022

19. januar 1947 var en søndag. Lite nytt stoff her i dag.