20. jan, 2022

Bispesetestriden - Telemark vil ha Kongsberg

Hentet fra Laagendalsposten mandag 20. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no