22. jan, 2022

Når Svalbard blir befestet

Hentet fra Drammens Tidende onsdag 22. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no