22. jan, 2022

Utlevering av bensinkort til bileiere

Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 22. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no