22. jan, 2022

Det blir lite flagg å se 17. mai

Hentet fra Laagendalsposten onsdag 22. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no