26. jan, 2022

2000 overvar åpningen av travbanen i Hokksund - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Drammens Tidende mandag 27. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no