27. jan, 2022

Mathilde Steen åpner frisørsalong i Hokksund

Hentet fra Drammens Tidende mandag 27. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no