28. jan, 2022

Vil de ha skinnende hvitt tøy

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 28. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no