28. jan, 2022

På kinoene i området i morgen

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 28. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no