28. jan, 2022

Ingen deling av Palestina

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 28. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no