29. jan, 2022

Ny eggutdeling forberedes

Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 29. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no