29. jan, 2022

Honningrasjoneringen i Øvre Eiker

Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 29. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no