30. jan, 2022

Bandytabeller

Hentet fra Buskeruds Blad torsdag 30. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no