30. jan, 2022

Fra søndagens travbaneåpning i Hokksund

Hentet fra Buskeruds Blad torsdag 30. januar 1947
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no