1. feb, 2022

Stor danseaften i Vestfossen

Hentet fra Drammens Tidende fredag 31. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no