1. feb, 2022

Findsrud & Sønn på Darbu

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 1. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no