1. feb, 2022

Hans Olsen Liverud er død

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 1. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no