1. feb, 2022

Bilrute fra Hokksund til Sysle via Åmot

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 1. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no