3. feb, 2022

Fløtningsarbeidere til Stenberg Hengsle

Hentet fra Drammens Tidende mandag 3. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no