4. feb, 2022

Årsmøtet i Buskerud kommunistisk ungdom

Hentet fra Friheten tirsdag 4. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no