4. feb, 2022

Distriktets kinoer

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 4. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no