4. feb, 2022

Boklag startet ved Krokstad Cellulose

Hentet fra Buskeruds Blad 4. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no