4. feb, 2022

Som i fjor; Kongsberg-snø til Danmark

Hentet fra Buskeruds Blad 4. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no