4. feb, 2022

Tre branner i Drammen i løpet av siste døgn

Hentet fra Drammens Tidende 4. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no