4. feb, 2022

NM-troppen fra Modum & Omegn

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Drammens Tidende 4. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no