4. feb, 2022

Krogstad cellulose - del 3

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Drammens Tidende 4. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no