4. feb, 2022

Krogstad cellulose - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Drammens Tidende 4. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no