5. feb, 2022

Buskerud Telefonstyrerlag har hatt årsmøte

Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 5. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no