6. feb, 2022

Hokksund Samvirkelag fyller 40 år

Hentet fra Buskeruds Blad torsdag 6. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no