6. feb, 2022

Haug Bygdeungdomslag har hatt årsmøte

Hentet fra Buskeruds Blad torsdag 6. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no