7. feb, 2022

Sprengkaldt i Buskerud

Hentet fra Drammens Tidende fredag 7. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no