7. feb, 2022

Brannen hos Kåre Johnsen i Vestfossen

Hentet fra Buskeruds Blad fredag 7. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no