8. feb, 2022

Tomt til herredshus i Nedre Eiker

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 8. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no