9. feb, 2022

42 kalde på Tunhovd - 40 på Sokna

Hentet fra spalten; "For 25 år siden" i DT&BB onsdag 9. februar 1972.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no