10. feb, 2022

Ragnar Røgeberg i Larvik

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 10. februar 1947
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no