10. feb, 2022

Hans O Liveruds begravelse

Hentet fra Laagendalsposten mandag 10. februar 1947
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no