11. feb, 2022

Kinoannonser fra området

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 11. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no