11. feb, 2022

Bru og torg i Drammen

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 11. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no