12. feb, 2022

Øvre Eiker Krf

Hentet fra Drammens Tidende onsdag 12. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no