13. feb, 2022

Fotballreferatene

Hentet fra Buskeruds Blad torsdag 13. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no