14. feb, 2022

Kinoannonser fra distriktet

Hentet fra Drammens Tidende fredag 14. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no