15. feb, 2022

Bra skiføre i distriktet

Hentet fra Buskeruds Blad lørdag 15. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no