16. feb, 2022

Ivar Nilsen vant dagens renn i Gustadbakken

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 17. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no