17. feb, 2022

Disse fikk sløyfe på unghestskue i Hokksund

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 17. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no