17. feb, 2022

Krogstad cellulose har kull til bare en måned

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 17. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no