18. feb, 2022

Ikke melk fra Fiskum til Kongsberg

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 18. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no