19. feb, 2022

Hogstkvantumet er nesten fordoblet

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 19. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no