20. feb, 2022

Karl Nedberg er død

- Han fullførte løpet og bevarte troen!
Hentet fra Buskeruds Blad torsdag 20. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no