20. feb, 2022

Østsiden Jeger- og fiskeforening

Hentet fra Buskeruds Blad torsdag 20. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no