21. feb, 2022

Skotøyrasjoneringen

Hentet fra Laagendalsposten fredag 21. februar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no